kunstpauser.no (#Videos)

Kunstpauser.no presenterer audiovisuelle eksperimenter for inspirasjon, provokasjon og refleksjon. I første periode vises 10 utvalgte videoarbeider av Johan-Magnus Elvemo, laget i samarbeid med komponister, musikere og forskere, i perioden 2016 - 2022. Samtidig presenteres også et utvalg av Elvemos digitale grafiske verk, laget i samme periode, samt 7 portretter. (/sh.)

--> #Digital Graphic Art --> #Portraits